Kuvataide

Kuvataiteen perusopetuksen tavoitteena on luoda kuvataiteen keinoin perusta, jonka pohjalta oppilaalle kehittyy henkilökohtainen suhde taiteeseen ja elinikäinen kiinnostus kuvataiteita kohtaan.  Opintojen aikana oppilas harjoituttaa luovuuttaan ja oppii tulkitsemaan ja arvioimaan kuvataiteita ja muita visuaalisen kulttuurin lajeja eri näkökulmista.

Saat piirtää ja maalata sekä kokeilla eri materiaaleja, menetelmiä ja tyylilajeja, kuten esimerkiksi grafiikkaa, kollaasitekniikkaa, paperimassaa, lasinmaalausta, savitöitä, akvarelleja, kankaanpainantaa ja öljymaalausta. Lisäksi opit taidehistorian perusteet. Tavoitteena on herättää, ylläpitää ja kehittää luovuutta ja mielenkiintoa taidetta kohtaan.

”Olin jo hyvä piirtämään mutta mun piti oppia vielä yksityiskohdat.”
(oppilas, 9v)


Turunmaan Kuvataidekoulu KonsTila

www.artdur.fi

NAUVO & KORPPOO

 

webdesign: SKÄRGÅRDS REKLAM